Fundacja Chirurgii i Onkologii Polskiej
im. Pawła Murawy
Fundacja cHop im. Prof. Pawła Murawy jest organizacją non-profit i zajmuje się zbieraniem środków w celu zakupu nowoczesnego sprzętu medycznego wykorzystywanego w leczeniu raka. Sprzęt fundacji jest bezpłatnie użyczany szpitalom.
Fundacja Chirurgii i Onkologii Polskiej
im. Pawła Murawy
Drugim istotnym celem naszej fundacji jest wysyłanie najzdolniejszych polskich chirurgów onkologicznych na praktyki do najlepszych europejskich ośrodków leczenia raka.
Fundacja Chirurgii i Onkologii Polskiej
im. Pawła Murawy
W każdym momencie, najważniejszą dla nas sprawą jest zdrowie pacjentów. Jesteśmy przekonani, iż połączenie wysokiej jakości sprzętu z umiejętnościami i fachowością lekarzy przyczyni się do uratowania wielu istnień ludzkich. Zachęcamy do współdziałania.

Aktualności

Hipec naszym nowym celem.

Nie ma nic piękniejszego i bardziej wartościowego, gdy uda się przedłużyć lub nawet uratować życie chorego człowieka. Nasza fundacja wyznaczyła sobie kolejny cel – zakup

więcej