Ponad 3 lata działalności fundacji CHOP

Szanowni Państwo, minęło już ponad 3 lata działalności naszej fundacji. Doszliśmy do przełomowego momentu, o którym poinformujemy w ciągu najbliższych kilku dni. Jedno jest pewne – nasza fundacja dostała kolejne skrzydła, które pozwolą na zintensyfikowanie pomocy dla pacjentów onkologicznych.
Poniżej krótkie podsumowanie naszej działalności.
 
Fundacja Chirurgii i Onkologii Polskiej cHOP im. prof. Pawła Murawy powstała w maju 2020 roku. Założycielami i jednocześnie fundatorami fundacji były dwie spółki: Centrum Komina sp. z o.o. sp.k. (obecnie Franko sp. z o.o.) reprezentowana przez Daniela Hrehoreckiego oraz Arpol sp. z o.o., reprezentowana przez Kamillę Mowczan. Uformowany został 3-osobowy zarząd w osobach Prezesa Zarządu Daniela Hrehoreckiego oraz dwóch Członków Zarządu: Kamilli Mowczan oraz Hanny Rubaszewskiej.
 
W roku 2020 fundacja dokonała pierwszego zakupu ultra nowoczesnego sprzętu wykorzystywanego m.in. w chirurgii onkologicznej – systemu do wizualizacji i oceny jakości tkanek IC-Flow. System o wartości ponad 23tys. EUR został przekazany do Uniwersyteckiego Szpitala Wojewódzkiego w Zielonej Górze Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze. Przeprowadzono niezliczoną ilość zabiegów operacyjnych z wykorzystaniem IC-Flow, nie tylko w zakresie chirurgii onkologicznej.
Jeszcze w roku 2020 fundacja podjęła decyzję o zakupie kolejnego bardzo nowoczesnego urządzenia – noża wodnego Erbe-Jet-2, za pomocą którego możliwe są precyzyjne operacje chirurgii onkologicznej np. raka wątroby. Urządzenie ERBE-JET-2 służy do bardzo precyzyjnych cięć strumieniem wody. Fundacja wpłaciła pierwszą transzę pieniędzy, co doprowadziło już wtedy do warunkowego przekazania tego sprzętu do Uniwersyteckiego Szpitala Wojewódzkiego w Zielonej Górze. Dzięki temu odbyły się pilne operacje onkologiczne ratujące życie pacjentów onkologicznych. Wsparcie Urząd Marszałkowskiego doprowadziło do tego, iż nóż wodny Erbe pozostał już w szpitalu na stałe.
 
Rok 2021 upłynął przede wszystkim na zbieraniu środków na zakup pierwszego w Polsce innowacyjnego systemu do przeprowadzania chemioterapii śródoperacyjnej – Hipec Combat PRS+. Wartość sprzętu to prawie 300tys. zł. Już 3-4 sierpnia 2021 roku odbyły się w Uniwersyteckim Szpitalu Wojewódzkim w Zielonej Górze pierwsze operacje z zastosowaniem tej technologii, co znacznie zwiększyło skuteczność leczenia pacjentów onkologicznych z ciężkimi przerzutami raka. Ten najbardziej zaawansowany technicznie wariant tego urządzenia może uratować setki pacjentów z nowotworami przerzutowym w obrębie jamy brzusznej – żołądka, trzustki, jajników, otrzewnej.
 
Z kolei rok 2022 to systematyczna i intensywna praca fundacji w zakresie propagacji stosowania siatek przy leczeniu raka piersi u kobiet, które muszą poddać się mastektomii piersi. Dzięki zastosowaniu specjalistycznych siatek, które nie są niestety refundowane przez NFZ, pacjentki onkologiczne mogą liczyć na znaczną redukcję efektów ubocznych leczenia raka piersi, co w sposób bezpośredni wpływa na skuteczność całego, długiego procesu leczenia. Do akcji fundacji włączyło się wiele znanych osób. Dzięki intensywnym działaniom, udało się zakupić 50 siatek o łącznej wartości prawie 300tys. złotych. Na uwagę zasługuje także wielki i dynamiczny udział firmy Li Parie Polska , dzięki której akcja miała większy zasięg niż pierwotnie planowano. Fundacja odebrała także wiele podziękowań wdzięcznych pacjentek, u których zastosowano siatki. Na tej podstawie, za zgodą tych dzielnych kobiet, udało się wyprodukować trzy filmy, które jednocześnie pełnią funkcję edukacyjną oraz pozytywnie motywacyjną dla pacjentek onkologicznych.
Także w roku 2022, niezależnie od akcji związanej z siatkami wykorzystywanymi przy mastektomii piersi, fundacja zorganizowała i sfinansowała dwie specjalistyczne operacje onkologiczne z użyciem nanoKnife, które odbyły się w Uniwersyteckim Szpitalu Wojewódzkim w Zielonej Górze.
 
W roku 2023 fundacja sfinansowała zakup dwóch specjalistycznych wielkoformatowych siatek Permacol (wartość ponad 25tys. złotych), które zostały zastosowane przy operacjach pacjentów onkologicznych, u których wymagane było odkrycie dużych części powłok ciała.
 
W roku 2023 udało się także zebrać środki i zakupić kolejne specjalistyczne, ultra nowoczesne, pierwsze w Polsce, urządzenie Coolingbis o wartości ponad 170tys. złotych. Dzięki Coolingbis możliwe są skomplikowane operacje onkologiczne, zupełnie niemożliwe do zrealizowania przy standardowych mediach i narzędziach chirurgicznych. Urządzenie Coolingbis zostało przekazane dla Uniwersyteckiego Szpitala Wojewódzkiego w Zielonej Górze.
 
Dzięki zakupionym przez 3 lata nowoczesnym urządzeniom, udało się stworzyć bardzo nowoczesny ośrodek chirurgii onkologicznej w szpitalu w Zielonej Górze, gdzie aktualnie leczone są najtrudniejsze i najbardziej niebezpieczne choroby nowotworowe. Do szpitala w Zielonej Górze przyjeżdzają po ratunek pacjenci onkologiczni z całej Polski, nawet z najbardziej beznadziejnymi przypadkami raka. Dzięki wielkiej fachowości i zaangażowaniu zespołu lekarzy pod przewodnictwem prof. Dawida Murawy Dawid Murawa, który jest jednocześnie prezesem Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej, przy użyciu ultra nowoczesnego sprzętu zakupionego przez fundację, udało się uratować wielu pacjentów i uchronić wiele rodzin przed nieszczęściem utraty bliskich w efekcie postępujących chorób nowotworowych. W ramach propagowania działaności fundacji oraz w celu mobilizacji potencjalnych darczyńców udało się wyprodukować film obrazujący przebieg dwóch równolegle prowadzonych operacji onkologicznych z wykorzystaniem sprzętu zakupionego przez fundację. Film można oglądnąć na kanale YouTube – https://youtu.be/qDhYW00p7Dg?si=EstbyuuDNzenIeMl
 
Działalność Fundacji Chirurgii i Onkologii Polskiej cHOP im. prof. Pawła Murawy była szeroko opisywana przez środki masowego przekazu, zarówno te lokalne, jak i nawet ogólnopolskie, w nawiązaniu do sukcesów głównego mentora i doradcy medycznego fundacji prof.Dawida Murawy. Dzięki temu, udało się pozyskiwać środki finansowe nie tylko od lokalnych osób prywatnych oraz firm, ale także od podmiotów z całej Polski, a nawet z zagranicy. Trzy lata intensywnej, w 100% charytatywnej pracy zarządu fundacji (zarząd nie pobiera wynagrodzenia za swoją pracę), udało się rozpowszechnić działalność fundacji, która w kolejnych latach zamierza wspierać oddziały chirurgii onkologicznej w całej Polsce.
Click to access the login or register cheese

Formularz kontaktowy